40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Трудове змагання, Виплати до бюджету, Кадрові аспекти

За результатами роботи у першому літньому місяці визначили структурні підрозділи, які досягли кращих виробничих показників.

Завантажен­ня виробничих потужностей у червні становило 58,5%. Порівня­но з відповідним періодом минуло­го року збільшено фактичні обсяги виробництва мі­неральних добрив (на 6 тис. тонн), сульфату заліза (на 66 тонн), сірчаної кислоти (на 7 тис. тонн), залізничного купоросу (на 183 тонни), фосфорної кислоти (на 1, 8 тис. тонн).

Серед цехів основного виробництва перше місце у трудовому змаганні виборов колектив цеху залізо­окисних пігментів. На другій позиції – цех концен­трації сірчаної кислоти. Третє місце посів колектив сірчанокислотного цеху №4.

Лідером серед структурних підрозділів допоміжного виробництва вкотре став колектив автотранспортно­го цеху. На другому щаблі призерів трудового змаган­ня – котельний цех. Замикає трійку кращих колектив залізничного цеху.

Керівникам вищевказаних виробничих підрозділів вручено перехідні кубки під час очної оперативної на­ради, а колективи отримають премії згідно положення колективного договору.

Виплати до бюджету

ПАТ «Сумихімпром» залишається підприємством, яке робить вагомий фінансовий внесок у міський бюджет. Підтвердженням цього факту є звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року.

Згідно даної інформації, ПАТ «Сумихімпром» є найбільшим платником податків на доходи фі­зичних осіб, яке збільшило надходження за шість місяців 2018 року на 14,02 мільйонів гривень у порівнянні з першим півріччям 2017 року. Серед найбільших платників плати за землю у січні-червні 2018 року ПАТ «Сумихімпром» займає одну з ліди­руючих позицій, збільшивши надходження до бюд­жету на 557,2 тисячі гривень. Ще однією вагомою складовою доходів міського бюджету є екологічний податок, де наше підприємство займає перше міс­це, сплативши за І півріччя 2018 року 9,5 мільйонів гривень.

ПАТ «Сумихімпром» відіграє важливу роль у житті нашого міста. Адже завдяки податкам, які сплачуються до місцевого бюджету, фінансуються такі галузі, як: освіта, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальний захист та соціальне забезпечення, житлово-кому­нальне господарство, забезпечується функціону­вання міського транспорту. Усі виплати «Сумихім­пром» здійснює своєчасно, підтверджуючи статус бюджетоутворюючого підприємства нашого міста.

Кадрові аспекти

За інформацією начальника відділу кадрів Людмили КАДУРІНОЇ, станом на перше серпня чисельність працівників підприємства становить 4277 осіб, з якими укладено трудові договори.

Усього за шість місяців цього року на роботу прийнято 198 чоловік, звільнено – 169. У першій половині липня працевлаштовано 43 особи, із них: слюсарі-ремонтники, електромонтери, водії, лаборанти хіманалізу та ін. Сьогодні на підприємстві відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів серед основних професій. Особливо потрібні: слюсарі-ремонтники, апаратники, електромонтери. У пріоритеті – комплектація ОЦДТ. Взагалі перше півріччя 2018 року є досить втішним з огляду на зменшення плинності кадрів по всьому підприємству.

У свої не найкращі часи ПАТ «Сумихімпром» втра­тило багато кваліфікованих працівників, заміну яким було важко знайти. Нині підприємство намагається відновити й поповнити ряди цих кадрів.

На сьогодні кадрове питання гостро стоїть по всій на­шій державі. Молодь після закінчення навчання нама­гається одразу виїхати за кордон. Працездатні жінки й чоловіки також лишають свої робочі місця й виїжджа­ють за межі України для покращення свого матеріаль­ного становища. Керівництво ПАТ «Сумихімпром» намагається протистояти цій тенденції. Так, почина­ючи з 2017 року, на підприємстві відбулося поступове підвищення заробітної плати, яке сприяло тому, що у 2018 році показники прийому щомісячно перевищу­ють показники звільнення.