40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Цифрові володарі

16 липня в Україні святкували день бухгалтера. З нагоди професійного свята ми завітали до головного бухгалтера ПАТ «СУМИХІМПРОМ» Віктора Михайловича ТАРАНЕНКА, який поділився з нами секретом успіху.

Вікторе Михайловичу, ви очолюєте колектив бухгал­терії уже більше 20 років. Скажіть, що найголовніше на шляху становлення успіху? Якими особистими і професійними якостями має володіти бухгалтер?

– Бухгалтер повинен бути чесною людиною. Обов’язко­во треба любити бухгалтерський облік. Потім до нього ж необхідне бажання постійно навчатися, окрім знань, які працівник отримує у ВНЗ він мусить постійно ознайом­люватися зі змінами в бухгалтерській сфері. Разом з тим бути аналітиком, оскільки законодавча база часто змі­нюється, і за нею треба встигати. Із особистих якостей – уважність, зосередженість, відповідальність і, звичайно ж, – посидючість. І головне, якщо є бажання працювати, то успіх гарантований.

Чим керується бухгалтер в роботі?

– Стандартами бухгалтерського обліку та посадовою інструкцією, а також нормативами ведення бухгалтер­ського обліку.

Часто відбуваються зміни в законодавстві і чи впли­вають вони на роботу бухгалтерів?

– Так, за ними тільки встигай слідкувати. При кожній зміні навантаження на бухгалтерів зростає, адже змі­нюється законодавство, запроваджуються нові форми звітності. Наприклад, зараз ми переходимо на систему міжнародної звітності, яка вимагає від нас нових під­ходів.

Які найбільші труднощі виникають у вашій роботі?

– Труднощі виникають у будь-якій роботі, а особливо в бухгалтерії, де важлива точність. Найбільші складності виникають через несвоєчасне надання первинних доку­ментів, яке тягне за собою цілу низку інших проблем.

Ви працює­те в оточенні чарівних жі­нок, скажіть, як вам вдаєть­ся виходити з ними на ком­проміс?

– Мені приєм­но, що очолюю такий дружній колектив і більше того, ціную кожного працівника. Вважаю, що мій колектив один із кращих на підприємстві. Компроміс… Ви знаєте, а його і не треба знаходити, адже в першу чергу мої колеги – професіонали, які швидко вирішують усі поставлені завдання.

Які найбільші досягнення на посаді бухгалтера?

– Щодо досягнень підприємства у бухгалтерській сфері, то тут перелік масштабний. ПАТ «СУМИХІМПРОМ» було першим підприємством, яке перейшло на вексельну роботу з банками, перші, хто увів систему MEDOC, пер­ші провели потрійний залік між резидентами і нерезиден­тами за участю Національного банку України, ну й одні з перших перейшли на систему 1С, яка спочатку виклика­ли великі труднощі, але тепер ми бачимо, що вони були недаремні, результат того вартий. А з особистих у 2009 році мені присвоїли звання «Заслужений економіст Украї­ни».

Яка роль підприємства в житті міста?

– Надзвичайно важлива, адже завдяки податкам, які сплачує «Сумихімпром», фінансуються основні галузі міста. ПАТ «СУМИХІМПРОМ» є найбільшим платни­ком податків на доходи фізичних осіб, одним із найбіль­ших платників за землю, екологічного податку, який є вагомою складовою бюджету та інших податків. Сьо­годні ми вважаємося головним бюджетоутворюючим під­приємством міста Суми.

Скільки коштів у минулому році ми перерахувало в бюджет міста?

– У бюджет в минулому році було направлено близько 380 мільйонів гривень. За три роки нами було перерахо­вано більше мільярда гривень, що підтверджує статус бюджетоутворюючого підприємства міста.

І на завершення, що можете побажати своїм колегам?

– Бажаю всім здоров’я, енергії, натхнення та мирного неба над головою Бажаю бути самовідданими та люби­ти свою роботу. Хай вона приносить справжнє задово­лення – і моральне, і матеріальне.