40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Оновлення приладів – індикатор прогресу в сфері якості, Нові горизонти реалізації сірчаної кислоти

Прагнення модернізувати парк вимірювальних приладів є свідченням того, що підприємство серйозно контролює якість готової продукції, щоб максимально задовольнити потреби споживацького кола і вийти на новий етап виробничого розвитку.

У березні в лабораторіях ПАТ «Сумихімпром» вста­новлені нові сучасні прилади з вимірювання кольо­рових характеристик – спектрофотометри X-Rite Ci7860. Призначенням цих вимірювальних приладів є точне визначення основних якісних показників піг­ментного діоксиду титану, а саме його «білизни» та розбілюючої здатності. Головною причиною переходу на застосування нових вимірювальних приладів ста­ло прагнення розмовляти з більшістю наших спожи­вачів однією мовою, оскільки в основному вони кон­тролюють якість продукції на аналогічних приладах.

Як зазначає начальник ЦВТК Людмила КОРОЛЬО­ВА, спектрофотометр дає змогу знизити рівень до­пустимих похибок при передачі даних про колір у різних галузях (пластик, ЛФМ, текстиль) і забезпечує високу точність контролю кольору протягом всього виробничого процесу.

Введення в експлуатацію нових приладів мало кіль­ка етапів – їх встановлення, проведення навчання персоналу, набір статичних порівняльних даних.

Для ПАТ «Сумихімпром» є пріоритетним постій­ний контакт із споживачами, вивчення їх вимог та побажань щодо якості продукції й удосконалення технічного обладнання виробництва.

Нові горизонти реалізації сірчаної кислоти

Сірчана кислота виробництва ПАТ «Сумихімпром» застосовуватиметься в атомній промисловості.

ПАТ «Сумихімпром» 80% сірчаної кислоти, виро­бленої двома цехами, спрямовує на власні потреби – як сировину для виробництва мінеральних добрив та двіоксиду титану. Незначну частину виробленого продукту підприємство реалізовує зовнішнім спожи­вачам, хоча має всі можливості задовольняти більш широкі потреби споживацького кола. Завдяки систе­матичному технічному переоснащенню виробництва, СКЦ №4 випускає продукцію стабільно високої якості, яка може застосовуватися у різних галузях промисло­вості. Нині сірчана кислота сумського виробництва є вдалим варіантом для застосування в атомній промис­ловості. А саме – сірчана кислота із зниженим вмістом натрію (менше 0,005%) використовується в процесі очищення води на атомних електростанціях.

20 березня з аудитом на підприємство прибули пред­ставники ДП «НАЕК «Енергоатом», щоб перевірити надійність ПАТ «Сумихімпром» як партнера-поста­чальника сірчаної кислоти. Аудитори відвідали цех з виробництва сірчаної кислоти №4, централізований відділ технічного контролю, перевірили функціону­вання Системи Менеджменту Якості, метрологічні методики та нормативну документацію, підготовку персоналу цеху з технологічних аспектів і питань охо­рони праці.

Системність в організації ефективного функціо­нування Системи Менеджменту Якості сприятливо вплинула на готовність персоналу до аудиторської перевірки. Аудитори відзначили професіональний підхід ПАТ у виробництві й підтвердили своє бажан­ня співпрацювати з підприємством. Для замовника – ДП «НАЕК «Енергоатом» – вже відвантажені перші цистерни сірчаної кислоти. Перша партія продукції пройшла перевірку у лабораторії замовника, де під­твердила належну якість згідно вимог застосування в атомній промисловості.

Взаємовигідна співпраця вітчизняних підприємств–це не лише ефективна підтримка національного ви­робника, а й раціональний крок до покращення ви­робничо-економічної ситуації в державі.