40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Телекомунікаційні послуги

Згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 22.02.2010 № 91 «Про встановлення рівня якості послуг фіксованого телефонного зв’язку» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 15.03.2010 № 220/17515) та наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 № 803 «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.01.2013 № 135/22667) проведено обчислення показників якості телекомунікаційних послуг за 2016 рік.

 

Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

 

Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) Досягнутий рівень          за звітний рік Запланований рівень на поточний рік
А Б 1000 2000 3000 4000
0300 Послуги фіксованого телефонного зв’язку:
0301 Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормативний час % не менше 90 95 95
0302 Відсоток справних таксофонів % не менше 90
0303 Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормативний час % не менше 65 90 90
0304 Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік не більше 0,8 0,5 0,4
0305 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше 1 0,2 0,2
0306 Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів % не більше 10 6 5
0307 Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів % не більше 5 4 4
0308 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СЕДО) оператора % не менше 95 97 97
0309 Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) % не більше 5
0310 Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови % не менше 85 90 90
0500 Послуги з доступу до Інтернет:
0501 Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості доба не більше як одна доба 1 1
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше ніж 1 0,2 0,2
0503 Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних % не більше ніж 10 7 7
0504 Час затримки передачі даних в один бік Не встановлено
0505 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше ніж 90 92 92
0506 Відсоток відмов реєстрацій у мережі % не більше ніж 10 8 8