40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Відзначені державними нагородами

До Дня Конституції України отримали почесні відзнаки працівники нашого підприємства.

За вагомий особистий внесок та наполегливу працю Подяками Прем’єр-Міністра України нагороджені Сергій КАРПЦОВ, директор технічний, та Олексій БЕРЕЖНИЙ, оператор ДПУ ЦГС.

Сергій Володими­рович працює на під­приємстві з 1991 року, пройшовши шлях від майстра цеху до техніч­ного директора. За його безпосередньої участі проведені реконструкції виробництва сірчаної кислоти і двоокису тита­ну, змонтовано і введе­но в експлуатацію пла­вильне відділення сірки і контактного апарату, що дало можливість на 50% збільшити випуск сірчаної кислоти. Побудоване в 2009 році відділення гідролізу виробництва двоокису титану дозволило значно поліпшити якість продукції, вивільнити з важких виробничих умов працівників і перекласти технологічну схему на автоматичну систе­му управління. Після тривалого простою підприєм­ства під керівництвом, Сергія Карпцова відновлено роботу суперфосфатного цеху, реконструйовано другу чергу цеху фосфорної кислоти та другу систему сірча­нокислотного цеху №5.

Трудова біографія Олексія Бережного про­ходить у ЦГС, де він упро­довж 24 років працює оператором дистанційно­го пульту управління. До цього мав досвід роботи апаратником розкладу. Досконалі знання техно­логічного процесу вироб­ництва, відповідальність та дисциплінованість до­помогли здобути Олексію Володимировичу авто­ритет і повагу в колективі. Він вирізняється не лише позитивними виробничими якостями, а й активною громадською позицією – входить до спілки воїнів-ін­тернаціоналістів ПАТ «Сумихімпром».

За високий професіоналізм та відданість справі Грамот Верховної Ради України удостоєні Віктор СИНИЦЯ, заступник директора технічного (з будів­ництва), та Олександр ЧЕНТАЙ, майстер зміни ко­тельного цеху.

Віктор Іванович має за плечима понад 30-річний стаж роботи на підприємстві. За цей час працював началь­ником ремонтно-бу­дівельного цеху, го­ловним архітектором, заступником головного механіка, а з 2013 року заступником директо­ра технічного (з будів­ництва).

За його участі на під­приємстві здійснюються роботи з реконструкції та капітальних ремонтів основних цехів якісно та своє­часно, згідно з графіками. Нині він контролює ка­пітальний ремонт доріг, споруд, будівель підприємства та благоустрій території.

Олександр Васильо­вич розпочав свою трудову діяльність у ПАТ «СУМИХІМ­ПРОМ» з вересня 1990 року оператором ко­тельні 6 розряду, май­стром з ремонту устат­кування, майстром з експлуатації котлів, а з 2009 року майстром зміни котельного цеху.

За час роботи заре­комендував себе як дисциплінований, ініціативний, відповідальний та технічно грамотний керівник зміни, який постійно працює над підвищенням своїх професійних та техніч­них знань. Досконало знає технологію і устаткування центральної котельні та пароперегрівальної установ­ки. Під його наглядом забезпечується технічно справ­ний стан цього обладнання.

Має почесне звання підприємства «Заслужений ве­теран праці» ПАТ «Сумихімпром».