40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Відзнака за добру справу

На початку січня два представники колективу хіміків отримали звання «Почесний донор України».

На Сумщині на 16 Почесних донорів України стало більше, 13 з яких – сумчани, в тому числі й хімпромівці Юрій САПОЖНІКОВ та Дми­трій СЛІПНЬОВ.

Юрій Валентинович у колективі хіміків працює з 2001 року, понад 10 років обіймає посаду енергетика ОЦДТ. А когорту донорів поповнив у 2018 році, здає кров та плазму си­стематично кожні два тижні.

– Якщо в мене є можливість до­помогти людям, здавши кров, то чого б нею не скористатися, – зазначає Юрій САПОЖНІКОВ. – Розуміння того, що робиш до­бру справу, додає особливого сма­ку до буденного життя!

Свої переконання та по­зицію Юрій Валентинович доніс і близьким, нещодав­но ряди донорів поповнила його донька.

У Дмитрія СЛІПНЬОВА донорського стажу – біль­ше 6 років. Ходить на кро­воздачі регулярно – кожні 2-3 тижні. За цей час встиг здати 44 рази плазму та 17 разів кров, загальний обсяг кровоздачі – 22 л 250 г.

На підприємстві Дмитрій Євгенович працює вже двадцять років, старшим майстром дільниці ЦЦР. Саме активний донорський рух на підприємстві надих­нув на думку долучитися до цієї бла­годійної традиції самому та заохочувати до донорства й інших.

Вітаємо хіміків з почесними від­знаками й бажаємо міцного здо­ров’я, щедрої долі та приємних подій у житті!

Суми вже не один рік три­має лідерство у донорській справі. Місто офіційно вва­жають донорською столи­цею України. Про це свід­чить статистика донацій.

Рекомендована ВООЗ кількість донацій крові до­норами має складати 30 на 1 000 населення. В Україні цей показник становить 12 на 1000 населення, в розви­нених країнах ЄС доходить до 50, в США – сягає 100. А у нашому місті показник до­націй – 241!

Статус почесного донора України надається особам, які безоплатно здали 40 разових максимально до­пустимих доз крові або 60 разових максимально допу­стимих доз плазми крові.

Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (ст. 13) при виході на пенсію громадяни, удостоєні зван­ня «Почесний донор Украї­ни», мають право на отри­мання надбавки до пенсії в розмірі 10 відсотків від за­твердженого прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

У разі зміни прожитко­вого мінімуму на одну осо­бу в розрахунку на місяць проводиться перерахунок зазначеної надбавки, вихо­дячи з розміру встановле­ного прожиткового мініму­му. На сьогодні ця надбавка становить 248,10 гривень. Цього року заплановано підвищення прожиткового мінімуму, а отже, і перера­хунок надбавки донорам до пенсії, двічі – з липня і груд­ня.

Окрім загальнодержавних пільг, у Сумах почесні доно­ри мають додаткові пільги – 25%-ву знижку на кому­нальні послуги, безкоштов­ний проїзд у комунальному транспорті.