40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Як ми спрацювали в 2018 році, Капітальні ремонти у 2018 й плани на 2019

На очній оперативній нараді керівників структурних підрозділів та на засіданні голів цехових комітетів начальник ВЕП та АГД Людмила ДАВИДОВА проаналізувала економічну діяльність підприємства у 2018 році та перспективи роботи на 2019 рік

2018 рік для нашого підприємства був досить складним, іноді потребував оперативного реагування та прийняття непростих управлінських рішень, але приніс доволі непогані результати виробничої діяльності. Не дивлячись на проблеми, які виникали протягом року, підприємству вдалося збільшити обсяги виробництва. Особливою рисою 2018 року для «Сумихімпром» стало максимальне навантаження цехів із виробництва мінеральних добрив, які протягом липня – вересня 2018 року працювали із навантаженням 40 тисяч тонн в місяць ( для порівняння таке навантаження останній раз було в серпні-жовтні 2012 року).

Неприємною несподіванкою минулого року стало внесення нашого підприємства з 01.11.2018 в санкційний список РФ, яким передбачено введення спеціальних економічних заходів проти ПАТ «Сумихімпром» та інших українських виробників мінеральних добрив. Але незважаючи на пов’язані з цим негативні фактори, підприємство працювало досить стабільно і мало позитивні результати виробництва.

Так, за 2018 рік обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах склав 2 млрд. 322 млн. грн., що на 244 млн. грн. більше, ніж в 2017 році. Зріст обсягів виробництва стався безпосередньо за рахунок збільшення обсягів виробництва в натуральному вираженні, поряд з чим відбулося зменшення цін реалізації. Потрібно відмітити, що виробництво двоокису титану в 2018 році працювало за давальницькою схемою (для порівняння – в 2017 році питома вага продукції з давальницької сировини склала лише 39%).

Протягом 11 місяців 2018 року спостерігалося стабільне зростання виробництва порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Що стосується грудня, то тут відбулося зменшення обсягів виробництва (-22%), спричинене обмеженням по збуту двоокису титану. Та все ж за результатами року в цілому підприємству вдалося наростити виробництво в 1,3 рази.

Фактично за 2018 рік підприємство виробило двоокису титану 42 тис. тонн; мінеральних добрив – 229 тис. тонн; сірчаної кислоти – 353 тис. тонн; сульфату заліза – 52 тис. тонн. Щодо виробництва реактивної кислоти та жовтого пігменту, то порівнянно з 2017 роком воно помітно зменшилося через труднощі зі збутом.

Треба відмітити позитивні результати обмежувальних заходів, які вводить Україна протягом двох років для зменшення імпорту добрив на вітчизняний ринок. Так, за 11 місяців 2018 року на територію України було імпортовано 3029 тис. тонн всіх видів добрив, що на 22% менше в порівняні з аналогічним періодом 2017 року. При цьому змінилася географія імпорту. Якщо в 2017 році 65 % поставок припадала на долю російських компаній, то в 2018 році вони склали лише 34%. Водночас збільшився імпорт добрив від білоруських та європейських виробників. Лідером поставок фосфорних добрив залишається Польща, а калійних добрив – Білорусь. Така ситуація на ринку реалізації добрив та ряд внутрішніх проблем не дозволили підприємству створити умови для ритмічної роботи виробництва.

Фонд оплати праці за 12 місяців 2018 року до відповідного періоду 2017 року збільшився на 128 млн.грн. (+39,7%) і склав 450,5 млн.грн. При цьому фонд основної заробітної плати зріс на 68,3 млн.грн. (+35,7%), додаткової – на 58,1 млн.грн. (+47,3%), сума заохочувальних та компенсаційних виплат збільшилася на 0,5 млн.грн. (+10,4%) . Збільшилися витрати на оплату середнього заробітку працівникам, призваних в ЗСУ на 1 млн. грн. (з 3,2 млн.грн. за 2017 р. до 4,2 млн. за 2018 р.).

Реалізовано продукції за 2018 рік на суму 2335 млн. грн., у тому числі 6% від загального обсягу реалізації продукції було відвантажено на експорт.

За 2018 рік витрати на утримання об’єктів соціальної сфери склали 33 млн. грн. При цьому доходи, зароблені самими підрозділами, склали 15 млн. грн. Таким чином, дотація на їх

утримання склала 18 млн. грн., що на 2 млн. грн. більше, ніж у 2017 році.

Щодо перспектив роботи підприємства в 2019 році, то рік, що наступив, прогнозується дуже складним для України. До основних макроекономічних викликів експерти відносять очікуване падіння цін на ринках сировини; ознаки наближення глобальної рецесії; пікові платежі за держборгом; утримання рівня інфляції за рахунок проведення жорсткої монетарної політики; можливі внутрішньополітичні ризики, з огляду на те, що 2019 рік – це рік виборів ( а для економіки країни зміни політичної влади – це завжди стрес).

Ці та інші можливі дестабілізуючі чинники природно будуть позначатися на економічних показниках роботи підприємства.Сподіваємося, що нам вдасться подолати усі існуючі й можливі труднощі та виконати виробничі плани в повному обсязі.

Капітальні ремонти у 2018 й плани на 2019

На очній оперативній нараді виступив заступник директора технічного Юрій КІПТЕНКО, який ознайомив присутніх зі списком виконаних ремонтних робіт у 2018 році та планом на 2019 рік

На ПАТ «Сумихімпром» експлуатується біль­ше 8 тисяч одиниць основного технологічного обладнання, близько 7.3 тисяч одиниць енерге­тичного оснащення й 643.3 кілометри енерге­тичних комунікацій, а також будівлі й споруди. Відсоток зношення основних засобів станом на 31 грудня 2018 року складає 58%

Згідно інвестиційної програми на капіталь­ний ремонт цехів підприємства у 2018 році було заплановано виділення коштів на закупку ма­теріалів і виконання робіт по капітальному ре­монту на загальну суму 136 307 тисяч гривень, фактично ця сума склала – 104 061 тис. грн.

На підприємстві у 2018 році було проведено 11 зупиночних капітальних ремонтів обладнання в цехах: СКЦ-5,ЦГС, ЦЗП, ЦКСК, Нейтралізація, ОЦДТ, СКЦ-4, ЦФК. Були проведені ремонтні роботи окремих одиниць обладнання для за­безпечення безаварійної роботи обладнання й забезпечення виконання встановленого плану виробництва.

Для підтримки обладнання в робочому стані в цехах проводилися поточні ремонтні роботи, сума яких склала 182.5 млн. грн. із них по основ­них цехах 160.9 млн. грн., по допоміжних – 18.1 млн.,грн.

Технічною службою підприємства розроблено річний графік проведення капітальних ремонтів цехів на 2019 рік. Розроблена «Програма під­тримки в робочому стані споруд і обладнання ПАТ «Сумихімпром» на 2019 рік». Згідно з цією програмою планується фінансування робіт на суму 101 849 тис. грн. Із них на заміну зношено­го обладнання заплановано 9 810 тис.грн., на ка­пітальні ремонти будівель, споруд і обладнання виробничих цехів – 92 039 тис. грн.

Також розроблена програма технічного ро­звитку ПАТ «Сумихімпром», згідно з якою планується фінансування у 2019 році на суму 158,9 млн. грн.