40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Все починається з проекту…

З професійним святом, шановні інженери-конструктори! Нехай ваша кропітка праця приносить бажані результати на користь підприємству й державі в цілому. Натхнення вам і творчості, нових ідей та рішень, нехай професійний шлях прямує тільки до успіху!

З чого починається процес будівництва? З фундаменту, із закупівлі матеріалів? Аж ніяк! З креслення, за яким стоїть кропітка праця інженерів-кон­структорів. Тому доречно з нагоди Дня машинобудівника України, який відзначається в останню неділю вересня, згада­ти про внесок наших конструк­торів в життя підприємства. Колектив проектно-конструк­торського відділу ПАТ «СУ­МИХІМПРОМ» – фахівці, чия діяльність поєднує творчий під­хід, уважність до деталей і висо­ку відповідальність за прийняті в проектах рішення.

Діапазон виробничих завдань досить широкий. Сьогодні – це конструювання нових одиниць технологічного обладнання, завтра – впровадження нових технлогій в діюче виробництво, післязавтра – виконання проектів для вчасного початку роботи санаторію, дитячого табору чи Палацу культури. Часом трапляються цікаві роботи суспільного значення, як то проектування купола каплички для хімпромівців, електроприводу для відкриття завіси Палацу культури, блискавкозахисту будівель дитячого табору та ін. Різноплановість та нестандартність робіт вражає, тому потребує від наших конструкторів гнучкого мислення та рі­шень, які не зустрінеш в довідниках та підручниках. Особливістю роботи конструкторів є вміння оперативно знаходити ефективні рішення в складних та суперечливих технічних ситуаціях, зважаю­чи на безпеку, практичність та економічну доцільність.

Історія проектно-конструкторського відділу бере свій початок з вересня 1954 року. На той час колектив ПКВ мав у своєму складі 7 фахівців на чолі з керівником – П.Г. ЛАСКАВИМ. З 1962 року відділ очолював Олександр Іванович СКОРОХОД, з 1998 року – Анатолій Миколайович ВАСИЛЕН­КО, з 2006 року ‒ Вячеслав Леонідович КІРНИЙ.

Від перших днів роботи заводу, з історією його будівництва та модернізацією розвивався і кон­структорський відділ. Нині ПКВ налічує у своє­му складі інженерів-механіків, будівельників, сантехніків, електриків, інженерів КВПтаА. Це злагоджена команда, яка співпрацює з багатьма спеціалістами суміжних підрозділів заводоуправ­ління, основних і допоміжних виробництв. До складу ПКВ також входить технічний архів, що зберігає історію заводу у крес­леннях, а наші конструктори цю історію кожного дня продовжу­ють та доповнюють.

Нині колектив доволі молодий, але високопрофесійний, загар­тований в процесі вирішення складних завдань в стислі строки. Пліч-о-пліч з молодими спеціалі­стами працюють досвідчені фахівці, які мають почесні зван­ня «Заслужений ветеран праці» ‒ Людмила Миколаївна ЗАСКОКА, Олена Петрівна БІЛКА та «Вете­ран праці» ‒ Дмитро Борисович КАЛЬЧЕНКО. Чимало праців­ників відзначені державними нагородами та наго­родами підприємства.

У колективі відчувається вміле керування, твор­чий підхід і вболівання за справи підприємства керівника проектно-конструкторського відділу Вячеслава КІРНОГО. Свій трудовий шлях на підприємстві він розпочав з 2000 року інжене­ром-конструктором. Поетапний кар’єрний зріст дав можливість Вячеславу Леонідовичу здобути досвід й професіоналізм, стати «асом» своєї спра­ви. За словами Вячеслава Леонідовича, сьогодні запорукою успішної роботи відділу є дружній ко­лектив професіоналів, кожний з яких має талант, свою життєву історію та пройшов довгий шлях становлення інженером-конструктором.

Конструкторські будні

Робота проектно-конструкторського відділу ПАТ – конвеєр щоденної видачі креслень, за якими вводяться в експлуатацію нове техноло­гічне устаткування, технологічні трубопроводи, шламопроводи, внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, електропостачання й електро­освітлення, теплові мережі і системи опалення, вентиляційні і газоочисні установки, вдоскона­люються автоматизовані системи управління технологічними процесами, здійснюється ре­монт і підсилення будівель і споруд, проводиться ремонт технологічного і кранового обладнання. Робота конструктора над проектом починається не за комп’ютером, а в цеху, де в умовах діючого виробництва виконуються перші обмірні крес­лення. Закінчується робота теж в цеху авторсь­ким наглядом за впровадженням прийнятих рі­шень і пуском проектованого об’єкту.

Лише за останні декілька років розроблено і впроваджено сотні проектів, з них показовими є роботи з технічного переоснащення промивно­го відділення з встановленням промивної башти СКЦ-4, робочі креслення вузлів встановлення ствола вихлопної труби СКЦ-4, реконструкція схеми транспортування та охолодження продук­ту у виробництві двоокису титану, капітальний ремонт самопливної каналізації кислих стоків виробництв двоокису титану.

На даний час ведеться втілення до життя таких проектів, як: модернізація 1002-го відділення ВДТ №1 з встановленням редуктору відновлення, ре­конструкція сушильно-абсорбційного відділен­ня СКЦ-4 з встановленням бризкоуловлювача, реконструкція вузла відвантаження сульфату заліза з встановленням стрічкових конвеєрів. Завершено проект реконструкції ГОУ вузла пе­ресіву ІІ черги ЦСМД.

Фахівцями ПКВ опрацьовані рішення подальшої поетапної реконструкції відділень виробництв двоокису титану, розпочато розробку проекту технічного переоснащення 1005-го відділення ВДТ з встановленням прес- фільтра.

Програма розвитку підприємства ставить нові завдання з подальшої модернізації виробництва, які проектно-конструкторський відділ буде і надалі вирішувати. Дефіцит інженерів на європейському ринку праці робить цю професію затребуваною, тому збереження команди підготовлених та досвідчених фахівців, розширення та розвинення потенціалу ПКВ – актуальна задача сьогодення.