40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Як спрацювали у 2017-му та спектр перспектив 2018-го

Підсумки роботи підприємства за минулий рік та перспективи на поточний обговорювалися під час очної оперативної наради з начальниками цехів та структурних підрозділів.

За інформацією начальника ВЕПтаАГД Людмили ДАВИ­ДОВОЇ, коефіцієнт завантаження виробничих потужно­стей підприємства у 2017 році склав 35,4%. Виробництво двоокису титану було завантажено на 91%. Обсяг вироб­ництва товарної продукції в діючих цінах становив 2,078 млрд. грн., що на 327 млн.грн. більше, ніж у попередньому році. Ріст обсягів виробництва став можливим завдяки збільшенню випуску двоокису титану та підняттю ціни ре­алізації продукції. Якщо порівнювати обсяги виробництва в однакових цінах за період 1991-2017 р.р., то підприємство минулоріч за критерієм «обсяг виробництва» найбільш близько підійшло до показників кінця 90-х (1996-1999рр.), або на 8,5% перевищило показники першого «післякризо­вого» 2010 року.

Фактично за минулий рік було вироблено 40,2 тис. тонн двоокису титану, 120,4 тис. тонн мінеральних добрив різ­них марок, 234,8 тис. тонн сірчаної кислоти, 45,3 тис. тонн сульфату заліза, 2,2 тис. тонн жовтого залізоокисного піг­менту. Порівняно з попереднім роком, вдалося виробити більше двоокису титану, сульфату заліза, жовтого пігмен­ту, сірчаної й реактивної кислоти. Лише темпи вироб­ництва мінеральних добрив мають негативну тенденцію приросту – спад виробництва склав 37 тисяч тонн. Це ре­зультат несприятливої для внутрішніх виробників ситуа­ції на вітчизняному ринку мінеральних добрив. Минулого року аграрний ринок встановив антирекорд по імпорту добрив. Якщо за 2012-2014 рр. обсяги імпорту трималися на рівні 1,6 млн.тонн, то з 2015 року імпорт добрив значно зріс: з 1,9 млн.тонн у 2015р. до 3,7 млн.тонн у 2017 р. За­галом до України ввозять добрива азотної групи та NPK.

Фонд оплати праці зріс минулоріч за рахунок плано­вого підвищення тарифних ставок і окладів (з 01.01.2017 – на 18,4%; з 01.05.2017 – на 1%, з 01.07.2017 – на 10%, з 01.08.2017 – на 10%.), що загалом складає 45%.

На пільги та соціальні гарантії минулого року витрачено 14 млн.грн., всі зобов’язання згідно Колективного Догово­ру виконані у повному обсязі.

Що стосується перспектив, виконавчий директор ПАТ «Сумихімпром» Володимир ВОЛКОВ зазначив, що про­довжуються розроблятися нові марки двоокису титану, зокрема – гідрофобна, якою вже цікавиться споживаць­ка аудиторія. Розширюється коло потенційних покупців сульфату амонію, тому треба звернути особливу увагу на удосконалення якісних показників. Наразі виробничники працюють над технічними та технологічними аспектами підвищення рівня якості продукції.