40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Засновник, Новатор, Почесний хімік

Колектив сумських хіміків вітає з 80-річним ювілеєм Євгена Володимировича ТРЕТЯКА, який більшу половину свого життя присвятив розбудові нашого підприємства.

Трудова біо­графія Євгена Володимирови­ча на «Сумихім­промі» пере­вищує чотири десятиліття і щедра на знакові досягнення та плідні здобут­ки. Свідченням цього є його по­важний автори­тет серед кількох поколінь хіміків, численні високі відзнаки: Почесний хімік СРСР, Заслужений пра­цівник промисловості України, ордени за трудові успіхи, премія Ради Міністрів СРСР за будівни­цтво та освоєння потужностей «Амофос».

Введення в експлуатацію комплексу «Амофос» було доленосним рішенням для розвитку промис­лового потенціалу Сумського суперфосфатного заводу. Євген Володимирович брав безпосеред­ню участь у цьому важливому проекті – у 1973 році «Амофос» розпочав свою роботу, до складу цього комплексу увійшли виробництва сірчаної та фосфорної кислот, цех фтористих солей, цех з виробництва амофосу й соціальні об’єкти. Вже на посаді заступника начальника технічного відділу Євген Володимирович впроваджував нові техно­логії, виробничі реконструкції, запускав нові про­мислові об’єкти – виробництво рідких комплекс­них мінеральних добрив у 1979 році.

Професіоналізм, цілеспрямованість та напо­легливість Євгена Володимировича ТРЕТЯКА внесли «свіжий подих» у розвиток виробничих потужностей підприємства. Обіймаючи високі посади начальника технічного відділу, головно­го інженера, він невпинно примножував трудові здобутки «Сумихімпром», ділився багатим досві­дом з новим поколінням хіміків, щиро вболівав за процвітаючу долю рідного заводу.

Євген Володимирович і нині для родини сумсь­ких хіміків є непорушним авторитетом, легендар­ною постаттю в історії підприємства, прикладом для наслідування. Його поважають за відданість інтересам справи, професійну принциповість, цінують за вміння мислити масштабно й пер­спективно, люблять за щирість і людяність.

З нагоди 80-річчя адміністрація,

профспілковий комітет, рада ветеранів

ПАТ «Сумихімпром» від імені всього

трудового колективу привітали

шановного ювіляра з побажаннями

здоров’я, як криця міцного,

довголіття, родинного затишку

та мирного неба!