40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Життєдайна сила милосердя й віри в себе

Світлі Різдвяні свята несуть з собою не лише радість святкових подій, а й світло духовної чистоти, милосердя, добра і взаємопідтримки. Не оминуть щирою увагою й людською приязню тих, хто особливо цього потребує –людей з обмеженими фізичними можливостями.

Люди з особливими потребами – повноцінні члени су­спільства, які мають право жити й насолоджуватися різни­ми гранями життя. Про це мають пам’ятати як самі люди з інвалідністю, так і вся українська спільнота. Інвалідність – це не вирок. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними і високоефективними членами су­спільства, відмінними фахівцями і навіть політиками, економістами, соціально активними і життєстверджуючи­ми людьми. Для цього варто лише людям з інвалідністю повірити в себе, а суспільству бути гуманнішим.

В Україні інвалідність мають 2,7 млн. осіб, це 6,1% від за­гальної кількості населення. З них – майже 80% – це люди працездатного віку. На першому місці серед причин ін­валідності працездатного населення у 2016р. є онкологічні захворювання (20,7%), і ці показники, на жаль, ростуть з кожним роком. На другому місці – хвороби системи кро­вообігу (19,8%), з них – великий відсоток населення потер­пає від гіпертонічної хвороби, а її наслідками є інсульти, інфаркти. Обидві ці причини значно «помолодшали», збіль­шується кількість інвалідів працездатного віку, до 39 років. Третє місце у цьому рейтингу займають захворювання кістково-м’язової системи (11,6%), переважно деформуючі артрози, остеохондрози. На четвертому місці – травми та отруєння (8%).

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’я­зання щодо матеріального забезпечення людей з інвалідні­стю, створення для них необхідних правових, соціально-по­бутових умов життя, надання низки пільг, конституційно гарантувала на рівні з іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. За останні 10 років державою створено ком­плекс законів, які регулюють більшість аспектів життя лю­дей із інвалідністю. Зокрема, це закони України: «Про осно­ви соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про ста­тус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі­док Чорнобильської катастрофи», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про психіатричну допомогу», та інші нормативно-правові доку­менти.

Створення робочих місць для людей із інвалідністю – питання, яке потребує першочергового вирішення, адже розміру пенсії чи соціальної допомоги недостатньо для гід­ного існування людини в суспільстві, і, як наслідок – це не дає змоги почувати себе повноцінним членом суспільства. У ПАТ «Сумихімпром» працюють 3,1% людей з обмеженими фізичними можливостями. Завдяки нормам Колективно­го договору підприємства вони відчувають себе соціально захищеними, а завдяки підтримці колег – повноцінними представниками трудового колективу й суспільства.

Оксана ЛОГУТОВА,

заступник головного лікаря

МСЧ ПАТ «Сумихімпром»